TP. HỒ CHÍ MINH

29/7 Hoàng Diệu, Phường 10 (Phú Nhuận), Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh