TP. HỒ CHÍ MINH

29A đường Làng Tăng Phú, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9