TP. HỒ CHÍ MINH

414 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh