TP. HỒ CHÍ MINH

94 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh