HỒ CHÍ MINH

88-90 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10

09 Bạch Đằng, Bình Thạnh