HÀ NỘI 

82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội