HỒ CHÍ MINH 

101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú, Quận 7