THÁI NGUYÊN

Số 18, Ngõ 92, Đường Minh Cầu, Tp. Thái Nguyên